Informatie over klacht en tuchtrecht

Heeft u een klacht?

 

Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden.

Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling.

Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen.

 

Het stappenplan bij een klacht:

 

1. ga het gesprek aan met uw therapeut

2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen via administratie@nvst.nl

3. indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.